• Festivitatea depunereii juramantului militar la Batalionul 1 Instrucţie OLT, angajament şi maturitate

                     În ziua de 6 mai 2017, începând cu orele 11.00, în faţa Monumentului Recunoştinţei din Piaţa Victoriei, în central municipiului Caracal, a avut loc festivitatea depunerii jurământului militar de către actuala serie de cursanţi, a XXII-a, denumită “REFACEREA FORŢEI”.

  • SÂNGE PENTRU VIAŢĂ. MULŢUMIRE ŞI BUCURIE SUFLETEASCĂ

         În perioada octombrie - decembrie a anului 2016 un număr mare din personalul militar şi civil al Batalionului 1 Instrucţie “OLT” şi soldaţii profesionişti care se instruiesc în cadrul Batalionului nostru precum şi un număr de cadre militare şi personal din cadrul unităţilor militare din Garnizoana Caracal, au participat la o acţiune de donare de sânge, activitate desfăşurată în cadrul Punctului de transfuzii organizat la Cabinetul medical şi Infirmeria Batalionului de către Doamna Doctor Ana-Ileana Cotan, medicul Batalionului şi garnizoanelor Caracal şi Deveselu şi asistentul-şef Pluto

- 01.09.1869 - ia fiinţă Regimentul de Roşiori în tabăra de la Furceni.
- 1871- ia denumirea de Regimentul 2 Roşiori.
- 1877- 1878 - participă la Războiul de independenţă în luptele de la Plevna, Griviţa, Vidin.
- 09.05.1902  - are loc solemnitatea ţintuirii stindardului, în sala circulară a palatului, de către M.S. Regele Carol I.
- 1913 - regimentul participă la cel de-al doilea război balcanic împotriva Bulgariei, fiind în subordinea Brigăzii 1 Cavalerie, respectiv Divizia 1 Cavalerie.
- 10 .05.1914 - are loc solemnitatea decorării stindardului cu Medalia „Avântul Ţării” de către generalul Cerkez Alexandru, comandantul Brigăzii 2 Roşiori. Stindardul participă la funeraliile de la Bucureşti şi Curtea de Argeş ale M.S. Regele Carol I întemeietorul Regatului Român.
- 26 .05.1916 - în cadrul unui ceremonial organizat la Iaşi, M.S. Regele Ferdinand decorează stindardul regimentului cu medalia „Steaua României”în ordin de cavaler cu panglica”Virtutea Militară”.
- 1916 - 1918 - participă la primul război mondial la luptele de la Prunaru, Oituz , Mărăşeşti, Mărăşti, Campania din Basarabia.
- 15.11.1916 - în marş spre Bucureşti, în zona localităţii Prunaru, regimentul a fost întâmpinat cu foc puternic de către trupele germane. Încleştarea care a urmat a intrat în istorie ca „Şarja de la Prunaru”, în urma căreia regimentul a pierdut 7 ofiţeri şi 209 trupă printre ei aflându-se şi comandantul unităţii colonelul Gheorghe Naumescu.
- 26 .05.1918 -  stindardul regimentului este decorat cu „Steaua României”. 
- Februarie 1919 - se deplasează de la Chişinău în Transilvania şi participă la campania împotriva revizioniştilor maghiari, intrând victorios în Budapesta la 3 august.
- 22.07.1927 - stindardul regimentului ia parte la înmormântarea M.S. Regelui Ferdinand, ofiţerii şi trupa au depus jurământul de credinţă M.S. Regelui Mihai I şi Reginei.
- 29.06.1932 - M.S. Regele dispune conform I.D. nr. 2313 din 28.06.1932 să fie numit Regimentul 2 Roşiori „Prunaru” în amintirea şarjei de la „Prunaru”din15 noiembrie 1916.
- 10.05.1935 -  stindardul Regimentului 2 Roşiori „Prunaru” este decorat cu Ordinul „Mihai Viteazul” clasa a III-a.
- 1941-1945 -  participă la al doilea război mondial în luptele de la Odesa, Cotul Donului, Stalingrad, campania din Basarabia, la eliberarea Ardealului, armistiţiul încheiat la 9 mai1945 găsindu-l într-o acţiune ofensivă la Skalka-Prasteiov în Cehoslovacia.
- 01.02.1949 -  Regimentul 2 Roşiori „Prunaru” îşi schimbă denumirea conform ordinului nr. 45052/18.01.1949 al M.St.M. secţia I, în Regimentul 2 Cavalerie, subordonat Brigăzii 2 Cavalerie.
- 23.08.1950 - Regimentul 2 Cavalerie primeşte Drapelul de luptă.
- 01.12.1951 -  conform ordinului M.St. M.  L 00319531din 27.11.1951 Regimentul 2 Cavalerie se transformă în Regimentul 119 Cavalerie.
- 09.09.1953 -  conform ordinului M.St.M. nr. 008448 din 09.091953 şi urmare a Ordinului Regiunii 2 Militare nr. 00245593 din 17.08.1953 în urma restructurărilor din Armată, Regimentul devine Regiment independent şi trece sub comanda directă a Regiunii 2 Militare. 
- 01. 11.1954 - conform ordinului M.F.A. NR. 00101001/1954  Regimentul 119 Cavalerie şi o companie de tancuri din Bg. 217 Tc. se transformă în Regimentul 248 Mecanizat şi se dislocă în garnizoana Caracal.
- 23.02.1959 - conform ordinului M.St. M.  nr. CL 002/10.01.1959 Regimentul 248 Mecanizat îşi schimbă denumirea în Regimentul 3 Mecanizat şi va avea indicativul U.M. 01256.
- 25.10.1969 - conform HCM nr. 2051/23.10.1969 Regimentul 3 Mecanizat îşi schimbă denumirea în Regimentul 3 Mecanizat „Olt”.
- 01.03.1995 - conform Ordinului General al M.Ap.N.nr.Og-2/26.01.1995 se constituie Batalionul 3 Infanterie „Olt”.
- 09.05.1995 - conform Decretului Prezidenţial nr. 91/ 04.05.1995 s-a acordat unităţii noul Drapel de luptă.
- 01.06.2001 - conform ordinului nr. MS. 34 / 29.03.2001 Batalionul 3 Infanterie „Olt” se transformă în Baza 1 Instrucţie Infanterie .
- 01.08.2005 -  conform dispoziţiei şefului Statului Major General  nr. B 5/S/1152 din 14.06.2005 Baza 1 Instrucţie Infanterie se transformă în Batalionul 1 Instrucţie.
- 01.09.2008 - primeşte un nou stat de organizare, dar nu î-şi schimbă structura de Batalion.
- 10.03.2009 - prin ordinul Ministrului Apărării Naţionale nr. CP2/ 2619 Batalionul 1 Instrucţie a redobândit denumirea de „Olt”.
- 01.09.2009 - odată cu sărbătorirea a 140 de ani de la înfiinţare Drapelului de luptă al Batalionului i s-a conferit  prin ordinul FT-33 din 03.09.2009 al SMFT „ Emblema de Onoare a Forţelor Terestre” atestat E.O. SMFT/3.
- 01.09.2014 - odată cu sărbătorirea a 145 de ani de la înfiinţare, Drapelului de luptă al Batalionului i s-a conferit  prin ordinul nr.S.P.D.-38 din 30.06.2014 al SMG „ Emblema de Onoare a Statului Major General” atestat E.O. SMG/2
- 05.09.2019 -la împlinirea a 150 de ni de istorie a unității, aceasta a fost decorată  cu Emblema de Onoare a Armatei României cu însemn de pace (2019) prin Ordinul Ministrului Apărării Naţionale M.P.9/05.09.2019;
- 31.10.2019 - cu prilejul aniversării a 100 de ani de la merituoasa participare a unității la făurirea României Mari, a fost decernată (prin Decretul Preşedintelui României nr. 781 din 31 octombrie 2019, ref.21)Medalia Comemorativă “Centenarul Războiului pentru Întregirea Neamului”.