Informare publica - Titlu: 
ANUNŢ cu rezultatul examenului organizat pentru Promovarea din funcţie de „contabil debutant”, în funcţia de „contabil II” si Promovarea din funcţia de „casier - debutant”, în funcţia de „casier”.
Informare publica - Continut: 

1.     Promovarea din funcţie de „contabil debutant”,  în funcţia de „contabil II”, în cadrul compartimentului contabilitate.

Nr. crt.

Numele şi prenumele candidatului

Punctaj la examen

Menţiunea admis/respins

1

P.c.c. NEAGU MONICA VIOLETA

91

Admis

2.      Promovarea din funcţia de „casier - debutant”,  în funcţia de „casier

Nr. crt.

Numele şi prenumele candidatului

Punctaj la examen

Menţiunea admis/respins

1

P.c.c. Geaba Petruţa

94

Admis

Candidaţii nemulţumiţi de rezultatele examenului  pot formula contestaţie până la data de 18.04.2019, ora 16.00, conform art. 31, din Hotărârea Guvernului nr. 286/2011 pentru aprobarea Regulamentului cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcţiilor contractuale şi a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale, imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice.

Eventualele contestaţii se depun la sediul U.M. 01256 Caracal, la secretarul Comisiei de soluţionare a contestaţiilor, Plt. maj. Cîţa Bogdan, tel. 0249511222.

Soluţionarea eventualelor contestaţii: 22.04.2019, până la ora 16.00.

 

COMISIA DE CONCURS:

Preşedinte: - Lt.col. Mogoşanu Cristian

Membrii:    - P.c.c. Moanţă Constantina

                   - P.c.c. Smărăndescu Doru

Secretar:     - Plt. maj. Cîţa Bogdan

Prezentul anunţ a fost afişat la punctul de control al U.M. 01256 Caracal, astăzi 17.04.2019 ora 16.00