• Festivitatea depunereii juramantului militar la Batalionul 1 Instrucţie OLT, angajament şi maturitate

                     În ziua de 6 mai 2017, începând cu orele 11.00, în faţa Monumentului Recunoştinţei din Piaţa Victoriei, în central municipiului Caracal, a avut loc festivitatea depunerii jurământului militar de către actuala serie de cursanţi, a XXII-a, denumită “REFACEREA FORŢEI”.

  • SÂNGE PENTRU VIAŢĂ. MULŢUMIRE ŞI BUCURIE SUFLETEASCĂ

         În perioada octombrie - decembrie a anului 2016 un număr mare din personalul militar şi civil al Batalionului 1 Instrucţie “OLT” şi soldaţii profesionişti care se instruiesc în cadrul Batalionului nostru precum şi un număr de cadre militare şi personal din cadrul unităţilor militare din Garnizoana Caracal, au participat la o acţiune de donare de sânge, activitate desfăşurată în cadrul Punctului de transfuzii organizat la Cabinetul medical şi Infirmeria Batalionului de către Doamna Doctor Ana-Ileana Cotan, medicul Batalionului şi garnizoanelor Caracal şi Deveselu şi asistentul-şef Pluto

       La 7 august 2019, dl.plutonier/major Olaru I. Marin, din comuna Gavanesti, jud.Olt, a implinit un frumos si ...sanatos (mai putin picioarele...) Centenar. Drept urmare, domnia sa a fost sarbatorit asa cum se cuvine, de familia apropiata (fii si nepotii), familia mare (Armata Romaniei din care a facut si domnia sa parte 4 ani) si comunitatea locala.

      Ceremonia militara si religioasa de avansare si aniversare a fost tinuta la Biserica satului cu aprobarea P.S. Sale Sebastian Pascanu, Episcopul Slatinei si Romanatilor si cu efortul parintelui profesor Daniel Stoica, preotul satului.

      Din partea Armatei au fost prezenti dl.lt.col Cojocaru Lucian, Comandantul Batalionului 1 Instructia OLT, dl.lt.col. Craciun-Teau Toma, Comandantul Garnizoanei Slatina, dra. maior Ana-Diana Iorga, din partea Departamentului Calitatea Vietii personalului, Sectia Veterani de razboi, dl. col (r) Breazu Constantin si multi altii. Oficialitatile judetene au fost reprezentate de dl.dr. Liviu Gutica, Directorul Muzeului Judetean Olt si cele bisericesti de pr.dr.Ion Rizea, Vicar Eparhial. Trustul de Presa al Armatei si Televiziunea Nationala Craiova au mediatizat evenimentul.

     Serviciul religios de binecuvantare, apoi enumerarea ordinelor succesive de avansare in retragere, apoi decorarea cu tresele gradului de locotenent-colonel apoi darurile de suflet ale participantilor au adus in sufletul -incercat, dar demn- al Veteranului de razboi o mica bucurie.

     Se confirma astfel ca Armata nu-si uita eroii, cei cazuti dar si cei in viata.

     La multi ani Veteranului de razboi, lt/col (rtr) Olaru I. Marin, ne bucuram ca randurile noastre se intaresc cu un...izvor de trainicie si intelepciune.

     Consemneaza pr.mil Iulian Toader

Atasament:

              La 7 iulie 2019, in cazarma Batalionului 1 Instructie "OLT"a avut loc festivitatea de absolvire a celei de-a XXX-a serii de instruire a soldatilor profesionisti, serie numitA "SMFT - 160".

               Astfel, 117 voinici si 7 amazoane au depus azi armele in rastelurile subunitatilor unde sau instruit timp de 4 luni, urmand ca, de luni, sa-si ia fiecare in primire noua misiune din organica unitatilor unde vor fi incadrati.

               Dupa o instructie facuta cu tenacitate si o evaluare fierbinte si solicitanta (care a inclus su un mars de cateva zeci de kilometri pana in poligonul de tragere) a venit momentul in care Comandantul Batalionului, dl.locotenent- colonel Lucian Cojocaru a adresatmult-asteptate;e cuvinte de apreciere si urarile de succes si impliniri pe mai departe in cariera lor militara inceputa aici, la Caracal.

               Absolventii se vor prezenta luni la unitatile beneficiare purtand in suflete amntirea unei unitati in care tineretea lor si-a lasat amprenta pe langa celelalte generatii de soldati cere si-au impletit parte din anii lor cu aceasta frumoasa structura militara.

              Unitate care anul acesta implineste 150 de ani...

               

              

Atasament:

      În data de 12 iunie 2019, la Cabinetul medical al Batalionului 1 Instrucţie”OLT” din Caracal, un număr de      militari şi personal al unităţii au participat la o acţiune de donare de sânge sub egida “Sânge pentru Viaţă – 150 de ani în slujba Patriei a Batalionului 1 Instrucţie OLT”, activitate ce continuă practica umanitară a unităţii care, în ultimii 10 ani a adus în Tezaurul roşu al Vieţii peste 700 de litri din preţiosul lichid vital.

     Activitatea a avut loc sub coordonarea medicului unităţii, doamna dr. Cotan Ileana având colaboratori pe plt.adj. Marian Zanfir, plt.maj. Gabriel Roşianu şi cap. Nicu Oporan şi prin efortul deosebit al Centrului de Transfuzii Craiova-Dolj, a cărei echipă –condusă de dna.dr. Mihaela Butaliu şi dna.dr. Mirabela Bălaşa şi având în componenţă pe doamnele asistente Nicoleta Şelaru, Veronica Niţă, Ileana Apostol, Irina Dumitru şi pe dl.Doru Prodan– un adevărat “military team”  care, cu tot efortul mare şi riscul specific acestei activităţi, şi-au îndeplinit datoria cu bucuria că, astfel, pot adduce …o picătură de sânge în plus spre salvarea unor vieţi aflate în impas.

     Cât priveşte pe tinerii cursanţi, aceştia şi-au dorit în număr mare participarea la această acţiune umanitară, numai selecţia şi criteriile specifice actului medical –care sunt destul de severe, dat fiind importanţa acestuia- au făcut ca la triere să fie selecţionaţi doar o parte dintre ei, băieţi şi fete.

     Aşa că, sângele soldatului este necesar concetăţenior săi, atât la război cât şi la pace. Şi de dorim ca să fie aceasta doar la pace…

     Pr.mil. I.ulian Toader

Atasament:

1.     Promovarea din funcţie de „contabil debutant”,  în funcţia de „contabil II”, în cadrul compartimentului contabilitate.

Nr. crt.

Numele şi prenumele candidatului

Punctaj la examen

Menţiunea admis/respins

1

P.c.c. NEAGU MONICA VIOLETA

91

Admis

2.      Promovarea din funcţia de „casier - debutant”,  în funcţia de „casier

Nr. crt.

Numele şi prenumele candidatului

Punctaj la examen

Menţiunea admis/respins

1

P.c.c. Geaba Petruţa

94

Admis

Candidaţii nemulţumiţi de rezultatele examenului  pot formula contestaţie până la data de 18.04.2019, ora 16.00, conform art. 31, din Hotărârea Guvernului nr. 286/2011 pentru aprobarea Regulamentului cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcţiilor contractuale şi a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale, imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice.

Eventualele contestaţii se depun la sediul U.M. 01256 Caracal, la secretarul Comisiei de soluţionare a contestaţiilor, Plt. maj. Cîţa Bogdan, tel. 0249511222.

Soluţionarea eventualelor contestaţii: 22.04.2019, până la ora 16.00.

 

COMISIA DE CONCURS:

Preşedinte: - Lt.col. Mogoşanu Cristian

Membrii:    - P.c.c. Moanţă Constantina

                   - P.c.c. Smărăndescu Doru

Secretar:     - Plt. maj. Cîţa Bogdan

Prezentul anunţ a fost afişat la punctul de control al U.M. 01256 Caracal, astăzi 17.04.2019 ora 16.00

Atasament:

ANUNŢ

privind organizarea examenului de promovare într-o treaptă/grad profesional imediat superior  la U.M. 01256 CARACAL

 

 

        Data desfăşurării examenului de promovare într-o treaptă/grad profesional imediat superior   a personalului civil contractual încadrat în funcţia de execuţie, astfel:

            -  contabil debutant în funcţia de contabil II  este data de 17.04.2019, ora 09.00;

            - casier debutant în funcţia de casier este data de 17.04.2019, ora 09.00.

 

Locul de desfăşurare a examenelor: U.M. 01256, str. Walter Mărăcineanu, nr. 25, mun. Caracal, jud. Olt.

 

Documentele obligatorii pentru constituirea dosarului de participare la examen sunt următoarele:

    a) cererea de participare la examen a candidatului;

    b) adeverinţa întocmită de structura de resurse umane cu privire la vechimea în funcţia şi gradul sau treapta profesională în care este încadrat candidatul, din care să rezulte o vechime în funcţia şi gradul sau treapta profesională din care persoana în cauză urmează să promoveze;

    c) fotocopie referat de evaluare ale candidatului, certificate pentru conformitate cu originalul;

    d) fotocopii ale actelor de absolvire a studiilor/programelor de perfecţionare profesională, certificate pentru conformitate cu originalul;

    e) fişa postului persoanei care participă la examen.           

Data limită până la care se pot depune dosarele de concurs este: 10.04.2019, ora 15.00.

Dosarele de concurs se depun la sediul U.M. 01256 Caracal, str. Walter Mărăcineanu, nr. 25, jud. Olt,  persoană de contact plt. maj. Cîţa Bogdan - secretar, la telefon: 0249511222 interior 151.

           

 

BIBLIOGRAFIE

pentru concursul de încadrare a posturilor de personal civil contractual din cadrul

Batalionului  1 Instrucţie „Olt”

I. Contabil debutant

              Legea 82 din 1991 a contabilităţii.

              Legea 500 din 2002 privind finanţele publice.

              Legea 15 din 1994 privind amortizarea capitalului imobilizat în active corporale şi necorporale.

              H.G. 909 din 1997 pentru aprobarea normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 15/1994 privind amortizarea capitalului imobilizat în active corporale şi necorporale.

              O.M.F.P. 3471 din 2008 pentru aprobarea normelor metodologice privind reevaluarea şi amortizarea activelor fixe corporale aflate în patrimoniul instituţiilor.

              Legea 22 din 1969 privind angajarea gestionarilor, constituirea de garanţii şi răspunderea în legătură cu gestionarea bunurilor agenţilor economici, autorităţilor sau instituţiilor publice.

Ordinul 25 din 2012pentru aprobarea Instrucţiunilor privind funcţiile de gestionar, constituirea de garanţii, răspunderea gestionarilor, predarea-primirea gestiunilor si gestionarea bunurilor in Ministerul Apărării Naţionale.

              Ordonanţa Guvernului nr. 121 din 1998 privind răspunderea materială a militarilor.

              Ordonanţa Guvernului nr. 119 din 1999 privind controlul intern/managerial şi controlul financiar preventiv.

              O.M.F.P. 923 din 2014 pentru aprobarea Normelor metodologice generale referitoare la exercitarea controlului financiar preventiv si a Codului specific de norme profesionale pentru persoanele care desfăşoară activitatea de control financiar preventiv propriu.

              O.M.F.P. 1792 din 2002 pentru aprobarea Normelor metodologice privind angajarea, lichidarea, ordonanţarea şi plata cheltuielilor instituţiilor publice precum şi organizarea, evidenţa şi raportarea angajamentelor bugetare şi legale.

              O.M.F.P. 1917 din 2005 pentru aprobarea normelor metodologice privind organizarea şi conducerea contabilităţii instituţiilor publice, planul de conturi pentru instituţiile publice şi instrucţiunile de aplicare a acestuia.

O.M.F.P. 2021 din 2013 pentru modificarea şi completarea Normelor metodologice privind organizarea şi conducerea contabilităţii instituţiilor publice, Planul de conturi pentru instituţiile publice şi instrucţiunile de aplicare a acestuia, aprobate prin Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 1917/2005.

              O.M.F.P. 2634 din 2015 privind documentele financiar-contabile.

              O.M.F.P. 2861 din 2009 pentru aprobarea Normelor privind organizarea şi efectuarea inventarierii elementelor de natura activelor, datoriilor şi capitalurilor proprii.

Legea - Cadru 153 din 2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice.

              Ordonanţă de Urgenţă nr. 111 din 2010 privind concediul şi indemnizaţia lunară pentru creşterea copiilor.

              H.G. nr. 1867 din 2005 privind stabilirea cuantumului şi condiţiilor de acordare a compensaţiei lunare pentru chirie cadrelor militare în activitate din Ministerul Apărării Naţionale.

              Ordonanţa Guvernului nr. 26 din 1994 privind drepturile de hrana, în timp de pace, ale personalului din sectorul de apărare naţionala, ordine publica şi siguranţă naţionala.

              Ordonanţa Guvernului nr. 51 din 1994 privind drepturile de echipament şi materiale de resortul echipamentului, în timp de pace, ale personalului din sectorul de apărare naţională, ordine publica şi siguranţă naţională.

            H.G. nr. 714 din 2018 privind drepturile şi obligaţiile pe perioada delegării şi detaşării în altă localitate, precum şi în cazul deplasării în interesul serviciului.

            Notă: Prevederile actelor normative cuprinse în bibliografie se studiază împreună cu modificările şi completările ulterioare, după caz.

 

II. Casier debutant

.             Legea 82 din 1991 a contabilităţii.

               Legea 500 din 2002 privind finanţele publice.

               Legea 15 din 1994 privind amortizarea capitalului imobilizat în active corporale şi necorporale.

              H.G. 909 din 1997 pentru aprobarea normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 15/1994 privind amortizarea capitalului imobilizat în active corporale şi necorporale.

              O.M.F.P. 3471 din 2008 pentru aprobarea normelor metodologice privind reevaluarea şi amortizarea activelor fixe corporale aflate în patrimoniul instituţiilor.

              Legea 22 din 1969 privind angajarea gestionarilor, constituirea de garanţii şi răspunderea în legătură cu gestionarea bunurilor agenţilor economici, autorităţilor sau instituţiilor publice.

Ordinul 25 din 2012pentru aprobarea Instrucţiunilor privind funcţiile de gestionar, constituirea de garanţii, răspunderea gestionarilor, predarea-primirea gestiunilor si gestionarea bunurilor in Ministerul Apărării Naţionale.

              Ordonanţa Guvernului nr. 121 din 1998 privind răspunderea materială a militarilor.

              Ordonanţa Guvernului nr. 119 din 1999 privind controlul intern/managerial şi controlul financiar preventiv.

              O.M.F.P. 923 din 2014 pentru aprobarea Normelor metodologice generale referitoare la exercitarea controlului financiar preventiv si a Codului specific de norme profesionale pentru persoanele care desfăşoară activitatea de control financiar preventiv propriu.

              O.M.F.P. 1792 din 2002 pentru aprobarea Normelor metodologice privind angajarea, lichidarea, ordonanţarea şi plata cheltuielilor instituţiilor publice precum şi organizarea, evidenţa şi raportarea angajamentelor bugetare şi legale.

              O.M.F.P. 1917 din 2005 pentru aprobarea normelor metodologice privind organizarea şi conducerea contabilităţii instituţiilor publice, planul de conturi pentru instituţiile publice şi instrucţiunile de aplicare a acestuia.

O.M.F.P. 2021 din 2013 pentru modificarea şi completarea Normelor metodologice privind organizarea şi conducerea contabilităţii instituţiilor publice, Planul de conturi pentru instituţiile publice şi instrucţiunile de aplicare a acestuia, aprobate prin Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 1917/2005.

              O.M.F.P. 2634 din 2015 privind documentele financiar-contabile.

              O.M.F.P. 2861 din 2009 pentru aprobarea Normelor privind organizarea şi efectuarea inventarierii elementelor de natura activelor, datoriilor şi capitalurilor proprii.

  Legea - Cadru 153 din 2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice.

              Ordonanţă de Urgenţă nr. 111 din 2010 privind concediul şi indemnizaţia lunară pentru creşterea copiilor.

              H.G. nr. 1867 din 2005 privind stabilirea cuantumului şi condiţiilor de acordare a compensaţiei lunare pentru chirie cadrelor militare în activitate din Ministerul Apărării Naţionale.

              Ordonanţa Guvernului nr. 26 din 1994 privind drepturile de hrana, în timp de pace, ale personalului din sectorul de apărare naţionala, ordine publica şi siguranţă naţionala.

              Ordonanţa Guvernului nr. 51 din 1994 privind drepturile de echipament şi materiale de resortul echipamentului, în timp de pace, ale personalului din sectorul de apărare naţională, ordine publica şi siguranţă naţională.

            H.G. nr. 714 din 2018 privind drepturile şi obligaţiile pe perioada delegării şi detaşării în altă localitate, precum şi în cazul deplasării în interesul serviciului.

            Notă: Prevederile actelor normative cuprinse în bibliografie se studiază împreună cu modificările şi completările ulterioare, după caz.

 

 

       

PREZENTUL ANUNŢ A FOST AFIŞAT LA SEDIUL UNITĂŢII MILITARE 01256 CARACAL DIN STR. WALTER MĂRĂCINEANU, NR. 25,  LOCALITATEA CARACAL, judeŢul OLT, ASTĂZI 03.04.2019 şi PAGINA DE INTERNET A UNITĂŢII.

Atasament: