Activităţi premergătoare deschiderii celei de-a XXIX –a Serii de instrucţie „CENTENAR ROMÂNIA MARE”