• Festivitatea depunereii juramantului militar la Batalionul 1 Instrucţie OLT, angajament şi maturitate

                     În ziua de 6 mai 2017, începând cu orele 11.00, în faţa Monumentului Recunoştinţei din Piaţa Victoriei, în central municipiului Caracal, a avut loc festivitatea depunerii jurământului militar de către actuala serie de cursanţi, a XXII-a, denumită “REFACEREA FORŢEI”.

  • SÂNGE PENTRU VIAŢĂ. MULŢUMIRE ŞI BUCURIE SUFLETEASCĂ

         În perioada octombrie - decembrie a anului 2016 un număr mare din personalul militar şi civil al Batalionului 1 Instrucţie “OLT” şi soldaţii profesionişti care se instruiesc în cadrul Batalionului nostru precum şi un număr de cadre militare şi personal din cadrul unităţilor militare din Garnizoana Caracal, au participat la o acţiune de donare de sânge, activitate desfăşurată în cadrul Punctului de transfuzii organizat la Cabinetul medical şi Infirmeria Batalionului de către Doamna Doctor Ana-Ileana Cotan, medicul Batalionului şi garnizoanelor Caracal şi Deveselu şi asistentul-şef Pluto

You are here

Instruirea soldaţilor rezervişti voluntari - misiune îndeplinită
Luni, 13/11/2017

Autor: Sg.maj.Volintiru CATALIN

 

 

                                Instruirea soldaţilor rezervişti voluntari  - misiune îndeplinită!

                       

                 În ziua de 10.11.2017, Comandantul Batalionului 1  Instrucţie ,,OLT” , Lt.col Marius – Cătălin BUMBAC, a raportat eşaloanelor superioare îndeplinirea cu cele mai bune rezultate a încă unei misiuni încredinţate: aceea de a fi deschizători de drum în ceea ce priveşte instruirea la parametri normali într-un timp limitat, redus la jumătate din perioada consacrată, a primei serii de soldaţi rezervişti – voluntari, arma infanterie, ai Armatei Române.

            Pentru  generaţiile care au ,,prins” stagiul militar obligatoriu şi prin acesta, statutul de rezervist –participant în timp la diferite forme de actualizare a deprinderilor şi cunoştinţelor militare prin concentrările ordonate periodic şi desfăşurarea aplicaţiilor cu trupe şi tehnică de luptă în situaţii aproape similare cu cele de război - aceasta nu este o noutate: toţi  cetăţenii au datoria patriotică de a-şi servi ţara, mai ales la vreme de restrişte, completând şi întărind rândurile armatei acesteia. Mai ales că, cea mai mare parte a rezerviştilor este constituită din soldaţi şi gradaţi, mai puţin cadre militare (ofiţeri şi subofiţeri) de rezervă.

           Dacă stagiul militar obligatoriu presupunea şi formarea ca luptător a celui care trecea prin această metodă de împlinire a datoriei faţă de ţară (şi fără de care, în conceptul popular, nu te puteai denumi ,,bărbat” dacă ,,nu aveai armata făcută”), în timpurile noastre, odată cu trecerea de la serviciul obligatoriu la cel profesionist, încadrat pe baza selecţiei a celor mai buni candidaţi, a rămas ca o mare parte a tineretului să nu aibă o minimă pregătire militară aceasta putând deveni oricând o problemă pentru cei care au, în sarcina lor, asigurarea forţelor armatei cu personal de rezervă. Să nu uităm că multe state (cu organizare democratică şi modernă) au încă stagiul militar obligatoriu: Elveţia, Israel, Japonia, etc.

            Astfel prin Legea 270/2015 privind statutul rezerviştilor voluntari, au fost create premisele pregătirii militare a celor care vor încadra locurile rămase libere în ştatele la mobilizare ale diferitelor unităţi prin scoaterea din evidenţele militare (avînd la bază diferite motive: vârstă, deces, cauze medicale, domiciliu în străinătate, etc) a celor care încadrau diferite funcţii de soldat sau gradat. Se punea astfel, problema completării efectivelor la mobilizare ale unităţilor militare. Iar acest lucru a început prin pregătirea celor  care realizează acest fapt: soldaţii voluntari - rezervişti.

           Acestor adevăraţi deschizători de drum, volunatri (pentru că ei sau prezentat benevol spre a-şi oferi serviciile armatei, fără a avea, momentan, o soldă de dimensiunea celor profesionişti), le-a revenit onoarea de a fi primii care au redeschis conceptul de maturitate cetăţenească şi patriotică de servire a patriei sub arme.

          La Batalionul 1 Instrucţie   ,,OLT”  sau prezentat un număr de 15 asemenea ,,pionieri”:13 băieţi şi 2 fete.Aceştia au făcut o bună echipă cu comandanţii direcţi şi instructorii lor, dar şi cu comanda unităţii. Interesaţi de buna lor pregătire pe această linie nouă (pe care şi-o doresc în mod voluntar, fără a aştepta mari recompense materiale) şi-au însuşit constant, rapid dar şi dând dovadă de seriozitate şi răbdare, toate cunoştinţele predate cu pricepere de către instructorii Batalionului nostru. Cu atât mai mult că timpul alocat pregătirii lor militare generale a fost redus la jumătate din timpul normal.

          Putem considera că şi aceasta este o o performanţă la care a ajuns Batalionul nostru, arătând că poate instrui la standarde înalte şi în timp limitat, o nouă categorie de militari.

          Examenele de evaluare au arătat că au fost bine pregătiţi, dar şi că şi-au dat interesul pentru aceasta: departe de casă şi de cei dragi, unii cu vârsta la care altora le ,,cam piere pofta de … aventuri milităreşti“  şi având copii ce ar putea oricând fi candidaţi la o carieră militară, ei, bine, toţi aceşti noi soldaţi rezervişti – voluntari, s-au comportat în cadrul Batalionului nostru, ca nişte tineri recruţi, însuşindu-şi, cuminţi, tot bagajul de cunoştinţe dar şi de viaţă militară, cu care au fost înzestraţi de instructorii şi comandanţii lor.

         La plecarea lor, ei predau ştafeta FORŢEI ŞI TENACITĂŢII  noii Serii de soldaţi-profesionişti (a XXIII-a), venită zilele acestea pentru instruire în cadrul Batalionului nostru.

        Fotografia finală, alături de Comandantul Batalionului 1 Instrucţie  ,,OLT”  şi de instructorii lor, ar trebui să costituie un moment de referinţă şi pentru mulţi alţii, atât din cei care doresc să le urmeze în acest act de voluntariat, cât şi pentru cei care, din comoditate, lasă pentru alţii responsabilitatea pregătirii militare. Şi că, oricând, aceşti pionieri, soldaţii-rezervişti voluntari, merită a fi încadraţi ca soldaţi profesionişti, în unităţile unde îşi au locul prin rânduiala militară în care ei, de bună voie şi pentru a da altora exemplu,  au intrat.

              Deci, scurt şi la subiect – MISIUNE ÎNDEPLINITĂ!

   A consemnat plt.adj.pr. Hoffer Sorin, Batalionul 1 Instrucţie  ,,OLT” Caracal.