• Festivitatea depunereii juramantului militar la Batalionul 1 Instrucţie OLT, angajament şi maturitate

                     În ziua de 6 mai 2017, începând cu orele 11.00, în faţa Monumentului Recunoştinţei din Piaţa Victoriei, în central municipiului Caracal, a avut loc festivitatea depunerii jurământului militar de către actuala serie de cursanţi, a XXII-a, denumită “REFACEREA FORŢEI”.

  • SÂNGE PENTRU VIAŢĂ. MULŢUMIRE ŞI BUCURIE SUFLETEASCĂ

         În perioada octombrie - decembrie a anului 2016 un număr mare din personalul militar şi civil al Batalionului 1 Instrucţie “OLT” şi soldaţii profesionişti care se instruiesc în cadrul Batalionului nostru precum şi un număr de cadre militare şi personal din cadrul unităţilor militare din Garnizoana Caracal, au participat la o acţiune de donare de sânge, activitate desfăşurată în cadrul Punctului de transfuzii organizat la Cabinetul medical şi Infirmeria Batalionului de către Doamna Doctor Ana-Ileana Cotan, medicul Batalionului şi garnizoanelor Caracal şi Deveselu şi asistentul-şef Pluto

You are here

Activităţi de decembrie şi sfărşit de an calendaristic - misiune îndeplinită!
Vineri, 22/12/2017

Autor: Sg.maj.Volintiru CATALIN

          Pentru  luna decembrie a anului 2017, Comandantul Batalionul 1 Instrucţie ,,OLT” , Lt.col. Marius BUMBAC raportează îndeplinirea cu succes şi în cele mai bune condiţii, pe toate planurile, a misiunii încredinţate: instruirea primei serii de soldaţi voluntari rezervişti din arma infanterie ai Armatei Romaâne, continuarea pregătirii Seriei a XXVIII-a ,,FORŢĂ TENACITATE” precum şi păstrarea obiceiului de a fi alături de copii Centrului de zi ,,CRISTIANA” prin împărţirea de către soldaţii profesionişti a darurilor de Crăciun.
        Să luăm, pe rând şi milităreşte, toate cele raportate
         1.Prima Serie de soldaţi voluntari rezervişti din Armata Română şi-a încheiat pregătirea militară şi a consacrat-o prin depunerea într-un cadru festiv a Jurământului militar în data de  21. 12.2017,  în cazarma Batalionului 1 Instrucţie ,,OLT” din Caracal, strada Walter Mărăcineanu, 25.
          Un ceremonial frumos, inedit pentru cei care au prestat angajamentul pe viaţă cu Ţara, ceremonial la care au asistat domnul colonel Bae Marian, comandantul Şcolii de Aplicaţii pentru Unităţi de Luptă, comandanţi ai structurilor militare din Caracal, cadre militare în rezervă şi oficialităţi locale dar şi elevi de liceu care astfel au văzut ceva din ceea ce înseamnă a-ţi sluji Patria.
          Domnul locotenent-colonel Marius Bumbac, comandantul Batalionului a arătat, în cuvântarea domniei sale despre rolul şi menirea unităţii noastre în procesul de pregătire a militarilor Armatei Române, soldaţi profesionişti şi, începând cu această serie, soldaţi rezervişti voluntari, adică aceia care vor încadra, la mobilizare, diferite unităţi militare din ţară. Totodată comandantul Batalionului a reliefat faptul că unitatea pe care domnia sa o comandă efectiv de câţiva ani, este gata oricând să-şi îndeplinească în cele mai bune condiţii şi cu cele mai bune rezultate, atât misiunea de bază – instruirea soldaţilor profesionişti şi voluntari – din acest an -  dar şi alte misiuni încredinţate de eşaloanele superioare, misiuni de diferite tipuri şi cu grade de dificultate ridicate. Bineînţeles, şi acestea cu toată promptitudinea şi cu cele mai bune rezultate, aceasta datorându-se profesionalismului întregului personal dar şi capacităţii de a se mobiliza a  acestuia.
         Fiecare din cei 15 soldaţi voluntari rezervişti au jurat deodată dar şi fiecare în adâncul inimii sale ,,credinţă Patriei mele România”, urmând de acum înainte să servească sub Drapel ori de câte ori este nevoie.
          Cele două doamne şi cei 13 băieţi care au depus jurământul militar la Caracal, au plecat spre casele lor cu amintirile unei luni (primei luni de armată din viaţa lor) petrecute în această cazarmă veche dar primitoare, în această unitate care peste un an şi câteva luni va aniversa 150 de ani de istorie, cu amintirile unui oraş cu vechi parfum dar şi cu nou statut al lor: de soldaţi ai Armatei Române.
          La ceremonial au mai participat, în frontul încheiat unitar al Batalionului şi soldaţii profesionişti cursanţi care peste trei săptămâni, pe 13.01.2018, vor depune şi ei jurământul de credinţă faţă de Patrie, dar în cadrul altei ceremonii, mai ample, organizate de data aceasta în centrul municipiului Caracal.
            După terminarea ceremoniei grupurile de elevi au vizitat diferite puncte din unitate: capela unităţii, biblioteca unităţii,sala de tradiţii militare, sala de mese, sala de sport, spaţiile de cazare ale militarilor.
             Continuarea pregătirii pentru soldaţii profesionişti cursanţi.
            Cursanţii celei de a XXVIII-a serii de pregătire, numită de noi ,,FORŢĂ  TENACITATE” şi-au continuat pregătirea de bază şi în luna decembrie. Astfel, pregătirea şi desfăşurarea şedinţelor de tragere, instrucţia militară generală, pregătirea fizică precum şi celelalte au fost efectuate cu responsabilitare şi professionalism, reultatele obţinute arătînd că, în momentul de faţă, Seria aceasta nu este mai prejos decât seriile trecute.
              Niciun impediment nu a stat în faţa voinţei de a se pregăti a tinerilor cursanţi, ambiţioşi şi responsabili. Indiferent de vreme şi capriciile ei, de orele din zi sau noapte, de oboseală sau necazurile pricinuite de serviciul militar (Le grandeur et ervitude militaries a lui d’Alfred de Vigny s-ar putea aplica, în măsură, cursanţilor noştri) ei au fost la datoria lor: pregătirea continuă. Cu o particularitate: în ziua de Sfântul Nicolae, aflaţi în Poligonul automatizat Redea, la aproape 20 de km de cazarmă şi pe un vânt înrudit cu crivăţul, au participat la oficierea de către preotul militar a Sfintei Liturghii. Inedit dar şi foarte apreciat moment.
                3. Daruri pentru copii.
                    Cum este în obiceiul creştinilor ca de Crăciun să aducă fiecare un gând pentru cei mai mici semeni, unii necăjiţi, alţii trişti, alţii bucuroşi de darurile primite, în după-amiaza zilei de 21.12.2017, un grup de soldaţi profesionişti cursanţi, constituit în special din fete, dar însoţite de instructori si comanda unităţii, au participat activ la o mică bucurie adusă copiilor Centrului de zi ,,Cristiana” din Caracal. Astfel, cei 20 de copii au primit din partea Batalionului nostru daruri de Crăciun, fapt care le-a adus încă o bucurie (chiar mică) în cenuşiul des din viaţa lor.
                  Totodată, daruri de Crăciun au mai fost duse şi copilului unui coleg al nostru, bun şi devotat camarad care, din păcate, discret şi tăcut, ca un soldat ce era şi îşi îndeplinea misiunea aşa cum ştia el, cu profesionalism şi promptitudine, a plecat dintre noi într-o lume a eternităţii. Colegul nostru Nicu Mitroi, decedat anul trecut de Sf.Nicolae (să facem legături?...) a lăsat în urmă un băiat, îngrijit şi educat cu devoţiune de mama sa, soţia militarului, un copil bun, frumos, cu rezultate deosebite la învăţătură, copil pe care-l aşteptăm să vină bărbat în rândul nostru mai târziu, înlocuind golul lăsat fără voia sa de tatăl său.
              4. La 22 decembrie, un ceremonial militar şi rugăciunea de pomenire a Eroului sublocotenent (post mortem) Dumitraşcu Dorin, căzut în 23 decembrie 1989 în apărarea unităţii, ne-a adus aminte de jertfele care au redat libertatea (cel puţin de gândire şi acţiune) a poporului nostru. Libertate pe care noi, generaţia de azi, mulţi participanţi în uniforma Armatei Române la acele momente, trebuie să o predăm ca o ştafetă generaţiilor viitoare.

 

Deci, scurt şi la subiect – pe anul 2017,   MISIUNE ÎNDEPLINITĂ”!

LA  MULŢI  ANI!

A consemnat plt.adj.pr. Hoffer Sorin, Batalionul 1 Instrucţie  ,,OLT” Caracal.