Informare publica - Titlu: 
ANUNŢ CU REZULTATUL INTERVIULUI PENTRU INCADRAREA POSTULUI DE EXECUTIE CASIER-DEBUTANT IN CADRUL COMPARTIMENTULUI FINANCIAR
Informare publica - Continut: 

 

ANUNŢ

CU REZULTATUL INTERVIULUI  PENTRU INCADRAREA POSTULUI DE EXECUTIE  

CASIER-DEBUTANT

IN CADRUL COMPARTIMENTULUI FINANCIAR

 

Nr. crt.

Numele şi prenumele candidatului

Rezultatul selecţiei la interviu

PUNCTAJ LA INTERVIU

1

GEABA PETRUŢA

 

ADMIS

 

96,66 p

2

BUZATU MIOARA- LOREDANA

 

ADMIS

 

79 p.

3

NEAGU VIOLETA MONICA

 

RESPINS

 

0 p.

 

Candidati nemultumiti de rezultatele interviului pot formula contestatie pina la data de 19.06.2018 ora 16.00, conform art. 31, din Hotararea Guvernului nr.286/2011 pentru aprobarea  Regulamentului cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzator functiilor contractuale si a criteriilor de promovare in grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar platit din fonduri publice

          Eventualele contestatii se depun la sediul U.M. 01256, la secretarul Comisei de solutionare a contestatiilor, Plt. Zamfir Marian Alexandru, tel.0249511222.

 

 

 

COMISIA DE CONCURS:

Preşedinte:

Cpt.

       Fulga Vasile-Valentin

 

Membrii:

                p.c.c.  Mihalache Aura

                p.c.c. Moanţă Constantina

          

Secretar:

Plt.

           Alexandru  ZAMFIR

 

 

Prezentul anunţ a fost afişat la punctul de control al U.M. 01256 Caracal, astăzi 18.06.2018, orele 16.00