• Activităţi de decembrie şi sfărşit de an calendaristic - misiune îndeplinită!

            Pentru  luna decembrie a anului 2017, Comandantul Batalionul 1 Instrucţie ,,OLT” , Lt.col. Marius BUMBAC raportează îndeplinirea cu succes şi în cele mai bune condiţii, pe toate planurile, a misiunii încredinţate: instruirea primei serii de soldaţi voluntari rezervişti din arma infanterie ai Armatei Romaâne, continuarea pregătirii Seriei a XXVIII-a ,,FORŢĂ TENACITATE” precum şi păstrarea obiceiului de a fi alături de copii Centrului de zi ,,CRISTIANA” prin împărţirea de către soldaţii profesionişti a darurilor de Crăciun.

 • Activităţi de decembrie şi sfărşit de an calendaristic - misiune îndeplinită!

            Pentru  luna decembrie a anului 2017, Comandantul Batalionul 1 Instrucţie ,,OLT” , Lt.col. Marius BUMBAC raportează îndeplinirea cu succes şi în cele mai bune condiţii, pe toate planurile, a misiunii încredinţate: instruirea primei serii de soldaţi voluntari rezervişti din arma infanterie ai Armatei Romaâne, continuarea pregătirii Seriei a XXVIII-a ,,FORŢĂ TENACITATE” precum şi păstrarea obiceiului de a fi alături de copii Centrului de zi ,,CRISTIANA” prin împărţirea de către soldaţii profesionişti a darurilor de Crăciun.

 • Întărirea efectivelor Batalionului şi competiţia ,,Cupa 1 DECEMBRIE 2017”.

   

   

                              Întărirea efectivelor Batalionului şi competiţia  ,,Cupa 1 DECEMBRIE 2017.

 • FORŢĂ ŞI TENACITATE PE CÂMPUL DE LUPTĂ

                                             FORŢĂ ŞI TENACITATE PE CÂMPUL DE LUPTĂ

 • Festivitatea depunereii juramantului militar la Batalionul 1 Instrucţie OLT, angajament şi maturitate

                   În ziua de 6 mai 2017, începând cu orele 11.00, în faţa Monumentului Recunoştinţei din Piaţa Victoriei, în central municipiului Caracal, a avut loc festivitatea depunerii jurământului militar de către actuala serie de cursanţi, a XXII-a, denumită “REFACEREA FORŢEI”.

În ziua de 11 august 2018, pe platoul din cazarma unităţii, a avut loc festivitatea de predare-primire a comenzii Batalionului 1 Instrucţie „OLT”. Al 46-lea comandant, domnul locotenent-colonel Bumbac Marius Cătălin a predat comanda celui al 47-lea comandant al unităţii, domnul locotenent-colonel Cojocaru Lucian-Marius.
Activitatea a avut loc în prezenţa comandantului Şcolii de Aplicaţii pentru Unităţi de Luptă “MIHAI VITEAZUL”-Piteşti, domnul colonel dr. Bae Marian şi a comandantului Centrului de Instruire pentru Infanterie şi Vânători de Munte “CONSTANTIN BRÂNCOVEANU” –Făgăraş, domnul locotenent-colonel Câmpean Ştefan.
Predarea comenzii acestei unităţi care, anul următor va împlini 150 de ani de la înfiinţare şi care a avut continuitate neântreruptă în istoria militară modernă a românilor, a constituit un moment emoţionant pentru toţi participanţii: cei doi comandanţi ai eşaloanelor superioare pezenţi, cei doi comandanţi (care au predate şi primit comanda) şi personalul Batalionului, prezent la festivitate. Patru comandanţi – a căror medie de vârstă se înscrie tinereşte puţin peste 40 de ani- prezenţi pentru un act care va fi consemat în Registrul Istoric al Batalionului. Care se prezintă şi el, la 149 de ani, tot tinereşte.
Despărţirea Batalionului de domnul locotenent-colonel Bumbac Marius –nu definitivă, întrucât domnia sa a fost numit pe o funcţie superioară de unde va avea şi responsabilităţi ce vor avea tangenţă cu activitatea unităţii- a însemnat şi un scurt remember: o trecere expeditivă (aşa cum unitatea a fost obişnuită sub comanda domniei sale) în revistă a realizărilor (deloc puţine, dimpotrivă…) din timpul mandatului său. Repunerea unităţii pe o direcţie modernă şi un mod de lucru eficient, continuarea modernizării unităţii începută de precedentul comandant şi, mai ales, împlicarea în realizarea unor lucrări de infrastructură necesare şi bine realizate, estetizarea aspectului cazarmei şi a imaginii unităţii, redarea prestanţei personalului batalionului prin grija asupra aspectului fizic, psihic şi moral al acestuia, strângerea coeziunii personalului prin activităţi şi acţiuni în care au fost implicat acesta în întegritatea sa (ajutorarea unor colegi cu probleme de sănătate sau care au fost în necazuri, donări de sânge cu scop umanitar –făcute sub egida unor evenimente istorice-, donaţii către casele de copii din oraş), realizarea unor frumoase festivităţi şi ceremonii legate de viaţa unităţii sau de istoria poporului nostru (care merită a fi considerate drept lecţii pentru multe alte unităţi de profil din ţară), elaborarea unei metodici şi a unui mod de lucru modern în ceea ce priveşte procesul de instruire –misiunea de bază a unităţii şi, ca un final, depăşirea cu success (scontat mereu) a tuturor provocărilor pe care Batalionul le-a primt, şi le-a asumat iar apoi le-a înregistrat în contul “rezolvat”. În perioada în care comanda Batalionului a aparţinut domnului locotenent-colonel Bumbac Marius, nici o provocare nu a constituit o piedică, totul fiind rezolvat la cele mai bune cote de performanţă. Chiar şi atunci când mulţi dintre colegii noştri au ales transferul în alte structuri (ca acum să-şi dorească revenirea la noi…). Punct ochit-punct lovit. La fel de bine ca în şedinţa de tragere de la evaluarea finală a cursanţilor.
La primirea noii misiuni şi despărţirea de Batalion, îi urăm Domniei sale ca acolo unde-şi va desfăşura noua activitate să aibe parte de multă sănătate (că putere de muncă, mulţumită Domnului, are din belşug…), de subordonaţi care să se înscrie în programul constant de realiări reuşite al domniei sale, de şefi care vor aprecia dinamismul şi capacitatea sa de acţinue şi, mai ales, de împliniri pline de bucurii, cu cei dragi alături. Fiecare om, mai ales militar merituos, are steaua sa norocoasă, acolo, sus…
Avem onoarea să Vă salutăm, Domnule colonel Bumbac Marius! Aşa cum am fi avut curajul de a Vă urma, ca şi Comandant, în orice acţiune pe oricare teatru de operaţii, dacă ar fi fost nevoie ca şi unitatea noastră să-şi dea tributul de efort şi în această situaţie.
Noului Comandant, domnul locotenent-colonel Cojocaru Lucian-Marius, îi urăm bun venit şi, în noua misiune încredinţată, de a comanda o unitate care se apropie de 150 de ani de frumoasă istorie, mult succes. Negreşit, tinereţea Domniei sale, experienţa căpătată în teatrele de operaţii, pregătirea şi, mai ales dorinţa de a continua pe acelaşi drum al performanţei va garanta aceasta. Performanţă cu care Batalionul este obişnuit. Şi care-l va urma, profesionist, în realizarea mandatului domniei sale.
Cu încredere în noul Comandant Batalionul 1 Instrucţie OLT îşi continuă drumul, tenace şi neabătut.
Să nu uităm că …drumul către victorie trece şi pe la Batalionul 1 Instrucţie din Caracal.
A consemnat, preot militar (lt-col) Iulian TOADER

Atasament:

 

ANUNT

CU REZULTATELE FINALE ALE CONCURSULUI ORGANIZAT

PENTRU INCADRAREA POSTULUI VACANT DE

CASIER  DEBUTANT

IN CADRUL COMPARTIMENTULUI FINANCIAR-CONTABILITATE

 

Nr. Crt.

Numele si prenumele candidatului

Punctaj la proba scrisa

Punctaj la interviu

Punctaj final al concursului*

Mentiune admis/ respins

1

Geaba Petruta

94

96,66

95,33

Admis

2

Buzatu Loredana

64

79

71,50

Respins

3

Neagu  Monica Violeta

91

           0

45,50

Respins

             *media aritmetica a punctajelor celor doua probe

              Candidatul declarat “admis” are ca termen obligatoriu de prezentare la post data de 05.07.2018, potrivit prevederilor art.40, alin (1) din Hotararea Guvernului 286/2011 pentru aprobarea Regulamentului cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzator functiilor contractuale si a criteriilor de promovare in grade sau trepte profesionale, imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar platit din fonduri publice.

            In baza formularii unei cereri scrise si temeinic motivate candidatul declarat “admis” la concurs poate solicita pana la data de 23.06.2018 un termen ulterior de prezentare la post, care nu poate depasi 20 de zile lucratoare de la data afisarii prezentelor rezultate ale concursului, in baza art.40, alin (2) din Hotararea Guvernului nr.286/2011.

           Cererea se depune la sediul U.M. 01256 Caracal, str. Walter Maracineanu, nr.25.

           Persoana de contact: Plt. Zamfir Alexandru, tel. 0787 706 454.

COMISIA DE CONCURS:

Preşedinte:

Cpt.

       Fulga Vasile-Valentin

 

Membrii:

                p.c.c.  Mihalache Aura

                p.c.c. Moanţă Constantina

           Secretar:

Plt.

           Alexandru  ZAMFIR

 

 

Prezentul anunţ a fost afişat la punctul de control al U.M. 01256 Caracal, astăzi 20.06.2018, ora 12.00

 

Atasament:

 

ANUNT

CU REZULTATELE FINALE ALE CONCURSULUI ORGANIZAT

PENTRU INCADRAREA POSTULUI VACANT DE

CONTABIL DEBUTANT

IN CADRUL COMPARTIMENTULUI FINANCIAR-CONTABILITATE

 

Nr. Crt.

Numele si prenumele candidatului

Punctaj la proba scrisa

Punctaj la interviu

Punctaj final al concursului*

Mentiune admis/ respins

1

Neagu Violeta Monica

94

           95,33

94,66

Admis

2

Enache Mihaela Loredana

58

             57

57,50

Respins

             *media aritmetica a punctajelor celor doua probe

            Candidatul declarat “admis” are ca termen obligatoriu de prezentare la post data de 05.07.2018, potrivit prevederilor art.40, alin (1) din Hotararea Guvernului 286/2011 pentru aprobarea Regulamentului cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzator functiilor contractuale si a criteriilor de promovare in grade sau trepte profesionale, imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar platit din fonduri publice.

            In baza formularii unei cereri scrise si temeinic motivate candidatul declarat “admis” la concurs poate solicita pana la data de 23.06.2018 un termen ulterior de prezentare la post, care nu poate depasi 20 de zile lucratoare de la data afisarii prezentelor rezultate ale concursului, in baza art.40, alin (2) din Hotararea Guvernului nr.286/2011.

           Cererea se depune la sediul U.M. 01256 Caracal, str. Walter Maracineanu, nr.25.

           Persoana de contact: Plt. Zamfir Alexandru, tel. 0787 706 454.

COMISIA DE CONCURS:

Preşedinte:

Cpt.

       Fulga Vasile-Valentin

 

Membrii:

                p.c.c.  Mihalache Aura

                p.c.c. Moanţă Constantina

           Secretar:

Plt.

           Alexandru  ZAMFIR

 

 

Prezentul anunţ a fost afişat la punctul de control al U.M. 01256 Caracal, astăzi 20.06.2018, ora 12.00

 

Atasament:

 

ANUNT

CU REZULTATELE INTERVIULUI LA CONCURSUL ORGANIZAT

PENTRU INCADRAREA POSTULUI VACANT DE

CONTABIL DEBUTANT

IN CADRUL COMPARTIMENTULUI FINANCIAR-CONTABILITATE

 

Nr. Crt.

Numele si prenumele

Punctaj la interviu

Mentiune admis/ respins

1

Neagu Violeta Monica

           95,33

Admis

2

Enache Mihaela Loredana

             57

Admis

            

              Candidati nemultumiti de rezultatele probei scrise pot formula contestatie pina la data de 19.06.2018 ora 16.00, conform art. 31, din Hotararea Guvernului nr.286/2011 pentru aprobarea  Regulamentului cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzator functiilor contractuale si a criteriilor de promovare in grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar platit din fonduri publice

Eventualele contestatii se depun la sediul U.M. 01256, la secretarul Comisei de solutionare a contestatiilor, Plt. Zamfir Marian Alexandru, tel.0249511222.

COMISIA DE CONCURS:

Preşedinte:

Cpt.

       Fulga Vasile-Valentin

 

Membrii:

                p.c.c.  Mihalache Aura

                p.c.c. Moanţă Constantina

           Secretar:

Plt.

           Alexandru  ZAMFIR

 

 

Prezentul anunţ a fost afişat la punctul de control al U.M. 01256 Caracal, astăzi 18.06.2018, orele 16.00

 

Atasament:

 

ANUNŢ

CU REZULTATUL INTERVIULUI  PENTRU INCADRAREA POSTULUI DE EXECUTIE  

CASIER-DEBUTANT

IN CADRUL COMPARTIMENTULUI FINANCIAR

 

Nr. crt.

Numele şi prenumele candidatului

Rezultatul selecţiei la interviu

PUNCTAJ LA INTERVIU

1

GEABA PETRUŢA

 

ADMIS

 

96,66 p

2

BUZATU MIOARA- LOREDANA

 

ADMIS

 

79 p.

3

NEAGU VIOLETA MONICA

 

RESPINS

 

0 p.

 

Candidati nemultumiti de rezultatele interviului pot formula contestatie pina la data de 19.06.2018 ora 16.00, conform art. 31, din Hotararea Guvernului nr.286/2011 pentru aprobarea  Regulamentului cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzator functiilor contractuale si a criteriilor de promovare in grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar platit din fonduri publice

          Eventualele contestatii se depun la sediul U.M. 01256, la secretarul Comisei de solutionare a contestatiilor, Plt. Zamfir Marian Alexandru, tel.0249511222.

 

 

 

COMISIA DE CONCURS:

Preşedinte:

Cpt.

       Fulga Vasile-Valentin

 

Membrii:

                p.c.c.  Mihalache Aura

                p.c.c. Moanţă Constantina

          

Secretar:

Plt.

           Alexandru  ZAMFIR

 

 

Prezentul anunţ a fost afişat la punctul de control al U.M. 01256 Caracal, astăzi 18.06.2018, orele 16.00

Atasament: