• Activităţi de decembrie şi sfărşit de an calendaristic - misiune îndeplinită!

            Pentru  luna decembrie a anului 2017, Comandantul Batalionul 1 Instrucţie ,,OLT” , Lt.col. Marius BUMBAC raportează îndeplinirea cu succes şi în cele mai bune condiţii, pe toate planurile, a misiunii încredinţate: instruirea primei serii de soldaţi voluntari rezervişti din arma infanterie ai Armatei Romaâne, continuarea pregătirii Seriei a XXVIII-a ,,FORŢĂ TENACITATE” precum şi păstrarea obiceiului de a fi alături de copii Centrului de zi ,,CRISTIANA” prin împărţirea de către soldaţii profesionişti a darurilor de Crăciun.

 • Activităţi de decembrie şi sfărşit de an calendaristic - misiune îndeplinită!

            Pentru  luna decembrie a anului 2017, Comandantul Batalionul 1 Instrucţie ,,OLT” , Lt.col. Marius BUMBAC raportează îndeplinirea cu succes şi în cele mai bune condiţii, pe toate planurile, a misiunii încredinţate: instruirea primei serii de soldaţi voluntari rezervişti din arma infanterie ai Armatei Romaâne, continuarea pregătirii Seriei a XXVIII-a ,,FORŢĂ TENACITATE” precum şi păstrarea obiceiului de a fi alături de copii Centrului de zi ,,CRISTIANA” prin împărţirea de către soldaţii profesionişti a darurilor de Crăciun.

 • Întărirea efectivelor Batalionului şi competiţia ,,Cupa 1 DECEMBRIE 2017”.

   

   

                              Întărirea efectivelor Batalionului şi competiţia  ,,Cupa 1 DECEMBRIE 2017.

 • FORŢĂ ŞI TENACITATE PE CÂMPUL DE LUPTĂ

                                             FORŢĂ ŞI TENACITATE PE CÂMPUL DE LUPTĂ

 • Festivitatea depunereii juramantului militar la Batalionul 1 Instrucţie OLT, angajament şi maturitate

                   În ziua de 6 mai 2017, începând cu orele 11.00, în faţa Monumentului Recunoştinţei din Piaţa Victoriei, în central municipiului Caracal, a avut loc festivitatea depunerii jurământului militar de către actuala serie de cursanţi, a XXII-a, denumită “REFACEREA FORŢEI”.

COMANDANT
Locotenent colonel

 BUMBAC ION MARIUS-CĂTĂLIN
ARMA (serviciul): INFANTERIE
SPECIALITATEA MILITARĂ: INFANTERIE
PROMOŢIA: 31.07.1995
DATA NAŞTERII: 01.08.1972
LOCALITATEA: CRAIOVA
JUDEŢUL: DOLJ

 

FUNCŢII ÎNDEPLINITE

01.09.2015 ŞEF DE STAT MAJOR /BATALIONUL1 INSTRUCŢIE "OLT"

18.07.2014 SEF BIROU PLANIFICARE ACTIVITATI SI INSTRUCTIE DE COMANDAMENT/G7 - INSTRUCTIE/STAT MAJOR/COMANDAMENTUL DIVIZIEI 1 INFANTERIE

01.10.2012 OFITER STUDENT STUDII UNIVERSITARE DE MASTERAT- CONDUCERE INTERARME - FORŢE TERESTRE

01.08.2011 ŞEF COMPARTIMENT / COMPARTIMENT HUMINT SI IMINT / SECŢIA COORDONARE INFORMAŢII    Cdm. D.1I

01.12.2010 ŞEF COMPARTIMENT / COMPARTIMENT HUMINT SI IMINT / SECŢIA COORDONARE INFORMAŢII / G.2 - INFORMAŢII Cdm. D. 1 I.

23.11.2010 ŞEF AL INFORMAŢIILOR / INFORMAŢII / S 2 INFORMAŢII / STAT MAJOR   B. 1 Mnv.

01.03.2008 ŞEF AL INFORMAŢIILOR / INFORMAŢII / S 2 INFORMAŢII / STAT MAJOR   B. 20 I.

15.11.2006 COMANDANT COMPANIE / COMPANIA 3 INFANTERIE  B. 26 I.

26.09.2006 COMANDANT COMPANIE / COMPANIA INFANTERIE PAZĂ  B. 26 I.

10.07.2005 COMANDANT COMPANIE / COMPANIA 2 INFANTERIE B. 26 I.

04.10.2004 COMANDANT COMPANIE / COMPANIA 3  B. 26 I.

15.01.2004 LOCŢIITOR COMANDANT COMPANIE  B. 26 I.

06.01.2003 COMANDANT PLUTON / PLUTON CERCETARE / COMPANIA 211 CERCETARE Bg. 2 Mc.

01.06.2002 COMANDANT PLUTON / PLUTON CERCETARE / COMPANIA 211 CERCETARE Bg. 2 Mc.

09.02.2001 COMANDANT PLUTON / PLUTON CERCETARE / COMPANIA 211 CERCETARE Bg. 2 Mc.

15.11.1998 COMANDANT PLUTON / PLUTON INFANTERIE B. 26 I.

24.07.1997 COMANDANT PLUTON / PLUTON ARUNCĂTOARE 82 MM B. 26 I.

14.04.1997 LOCŢIITOR COMANDANT PLUTON INFANTERIE B. 2 I. "ALBA"

14.04.1997 LOCŢIITOR COMANDANT PLUTON / PLUTON INFANTERIE B. 2 I.

01.02.1997 COMANDANT PLUTON / PLUTON ARUNCĂTOARE 82 MM B. 26 I.

01.07.1996 COMANDANT PLUTON / PLUTON INFANTERIE C. 31 I.D.

01.06.1996 COMANDANT PLUTON / PLUTON INFANTERIE B. 42 I.

31.07.1995 COMANDANT PLUTON / PLUTON CERCETARE B. 42 I.

06.09.1991 STUDENT MILITAR Ins.Mil.I.Ch.

DETAŞĂRI MISIUNI EXTERNE

23.11.2010-14.06.2011 T.O AFGANISTAN - ŞEF AL INFORMAŢIILOR / INFORMAŢII / S 2 INFORMAŢII/ STAT MAJOR

19.02.2009-30.07.2009 T.O IRAK - COMANDANT ECHIPĂ 3 MOBILĂ DE INSTRUIRE / MODULUL DE INSTRUIRE

26.07.2006-14.04.2007 T.O. AFGANISTAN - COMANDANT COMPANIE / COMPANIA INFANTERIE PAZĂ

10.07.2005-12.11.2005 T.O. AFGANISTAN COMANDANT COMPANIE / COMPANIA 3 INFANTERIE

15.01.2004-15.07.2004 T.O. IRAK - LOCTIITOR COMANDANT COMPANIE INFANTERIE

30.06.2002-06.01.2003 Comandant pluton infanterie- Detaşamentul Enduring Freedom – Afganistan

14.04.1997-24.07.1997 Locţiitor comandant pluton infanterie Batalionul 2 Infanterie "ALBA"  Albania

STUDII CIVILE

Master în domeniul Ştiinţe politice, programul de studii Diplomaţia apărării, Universitatea "Lucian Blaga" din Sibiu 2012

STUDII MILITARE

 UNIVERSITATEA NAŢIONALĂ DE APĂRARE „CAROL I”, FACULTATEA DE COMANDĂ ŞI STAT MAJOR, DOMENIUL ŞTIINTE MILITARE, PROGRAMUL DE STUDII UNIVERSITARE DE MASTER, SPECIALIZAREA CONDUCERE INTERARME FORŢE TERESTRE -2014

INSTITUTUL MILITAR DE INFANTERIE SI CHIMIE "NICOLAE BALCESCU" -1995

LICEUL MILITAR DE AVIAŢIE "TUDOR VLADIMIRESCU "CRAIOVA -1991

CURSURI CIVILE

15.12.2000-19.12.2000 CURS OPERATOR TEHNICI DE CALCUL

05.11.2012-14.11.2012 SPECIALIST IN DOMENIUL CALITĂŢII, UNIVERSITATEA"SPIRU HARET"

CURSURI MILITARE (DE SPECIALIZARE)

METHODS AND TECHNIQUES FOR SERVING ON A PEACEKEEEPING MISSION AS A UN MiILITARY OBSERVER -2015 România

PRINCIPLES AND GUIDELINES FOR UN PEACEKEEPING OPERATIONS-2015 România

CIED D+D BASELINE COURSE-2010 Afganistan

EXPEDTIONARY INTELLIGENCE TRAINING PROGRAM COUNTERIN SURGENSY INTELLIGENCE COURSE-2010

CURSURI CARIERĂ

Curs de stat major tip brigade 2008

Curs avansat pentru ofițerii de arme/specialitati militare 2000

CURSURI LIMBI STRĂINE

UT31L21-Curs intensiv de limba engleză, nivel intermediar 2001

CURS LIMBA ENGLEZĂ 2000

DECORAŢII NAŢIONALE SI STRĂINE ŞI TITLURI DE ONOARE

Emblema de Onoare a Statului Major General     SPD13       29.05.2009

Semnul onorific "În Serviciul Patriei" pentru 15 de ani de activitate  D 1134  26.11.2010

Insigna "Participant la Misiuni In Străinătate" MP 945     23.08.2007

Insigna "Participant la Misiuni In Străinătate"  MP 620     23.07.2009

Ordinul "Virtutea Militară" în grad de Ofiţer  D 1377     11.12.2006

Medalia "The Army Commendation"    09.04.2007

Insigna "Participant la Misiuni In Străinătate"  MP 260   07.06.2011

Titlul onorific de "Militar Veteran" pentru militari  SPMV 1    01.07.2008

Medalia NATO 5        01.06.2011